ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบครูและบุคลากร

นายนุสนธิ์ สวนใต้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูปราโมทย์ จั่นจีน
ครู คศ.3

ครูรินดา ศรีชัยยะ
ครู คศ.3

ครูสัมพันธ์ ปานชัย
ครู คศ.3

ครูนวลสิริ ขันธ์ทอง
ครู คศ.3

ครูกัญญาภัค อ่อนชาวนา
ครู คศ.3

ครูศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์
ครู คศ.2

ครูอัมพาพรรณ จั่นจีน
ครู คศ.2

ตรูกฤษดา แก้วแดง
ครู คศ.2

ครูวัฒนะ โดยด่วน
ครู คศ.3

ครูดายิน คิดอ่าน
ครูผู้ช่วย

ครูสุวรรณา บุญคง
ครูอัตราจ้าง

ครูกมลทิพย์ คำสัตย์
พนักงานราชการ

ครูบุษกร บัวเผื่อน
ครูพี่เลี้ยง

ครูธัญลักษณ์ มิ่งกลิ่น
ครูอัตราจ้าง

ครูชญาดา มีมา
ครูธุรการ

นายสำราญ ภักดีอาษา
นักการฯ