ฝ่ายบุคลากร

นายสมชาย ป้อมแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัมพาพรรณ จิ๋วนารายณ์
ครู คศ.2

นางรินดา ศรีชัยยะ
ครู คศ.3