ฝ่ายวิชาการ

นางอัมพาพรรณ จิ๋วนารายณ์
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์
ครู คศ.2