ฝ่ายวิชาการ

นางสาวปราณีต อนันตะ
ครู คศ.3

นางอัมพาพรรณ จิ๋วนารายณ์
ครู คศ.2

ศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์
ครู คศ.2