ฝ่ายวิชาการ

นางสาวอัมพาพรรณ จั่นจีน
ครู คศ.2

นางสัมพันธ์ ปานชัย
ครู คศ.3

ศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์
ครู คศ.2