ภาพกิจกรรม
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ดร.กัลยา  มาลัย  ผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และเจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์   
ได้ให้เกียรติอย่างสูง มาเยี่ยมชมกิจกรรมภาคเช้าของวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19)
ผู้อำนวยการสมชาย  ป้อมแก้ว  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนบ้านสนามบินฯ   ของขอบพระคุณอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้
 
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,14:34   อ่าน 1404 ครั้ง