ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีสวนสนาม
นายนุสนธิ์  สวนใต้  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบินฯ 
นำผู้กำกับลูกเสือ/ลูกเสือ-เนตรนารี  โรงเรียนสนามบินฯ   ร่วมพิธีสวนสนาม  
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 
งานลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ณ ค่ายลูกเสือรามคำแหงสุโขทัย  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
(โดย ผู้กำกับลูกเสือกฤษดา  แก้วแดง, 
ผู้กำกับลูกเสือสุธาสนี ศรีอรุณนิรันดร์, ผู้กำกับลูกเสือศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์) 
 
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,20:14   อ่าน 1030 ครั้ง