ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงห้องสมุด62
โรงเรียนบ้านสนามบินฯ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด   
จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 439,300 บาท (-สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)   
             1. แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี จำนวน 300 ตร.ม.
                        2. ครอบมุมแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี  จำนวน 14 เมตร
                     3. ฝาผนังไม้เข้าลิ้น เคร่าไม้เนื้อแข็ง จำนวน 47 ตร.ม.
                                           4. เปลี่ยนพื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนื้อแข็ง จำนวน 69 ตร.ม.
                                                        5. เปลี่ยนบานประตูกระจกพร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด 1*2 เมตร จำนวน 2 ชุด
                                        6. บันไดคอนกรีต ขนาด 0.20*0.25*1.20 เมตร 3 ขั้น จำนวน 2 ชุด
       7. สีรักษาเนื้อไม้ จำนวน  506 ตร.ม.         
********************

         
จัดทำบันไดคอนกรีต
จัดทำบันไดคอนกรีต
ติดตั้งประกระจก 2 ชุด
เปลียนฝ้าผนังห้อง และทาสี
ทาสีฝาผนัง
ทาสีฝาผนัง
ทาสีฝาผนัง
ทาสีฝาผนัง
เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน
เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน
ทาสีฝาผนัง
เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน
เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,20:07   อ่าน 1331 ครั้ง