ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้
นายนุสนธิ์   สวนใต้   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบินฯ   
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนเรียนรู้  ทุกระดับชั้น  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยอนุมัติให้จัดสอนเพิ่มเติมในวันเสาร์   และ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน   
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พักรับประทานอาหาร
พักรับประทานอาหาร
พักรับประทานอาหาร
อาหารว่างวันนี้
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2561,21:29   อ่าน 1204 ครั้ง