ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจนับนักเรียน 3 ธ.ค.61
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มี น.ร. 25 คน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มี น.ร.มี 27 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 มี น.ร. 17 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 มี น.ร. 17 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 มี น.ร. 17 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 มี น.ร. 16 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 มี น.ร. 23 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 มี น.ร. 22 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 มี น.ร. 20 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 มี น.ร. 19 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี น.ร. 38 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 มี น.ร. 20 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 มี น.ร. 20 คน
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,15:44   อ่าน 490 ครั้ง