ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
                    วันที่ 3 พ.ค.2564    โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  ได้ทำการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต   เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  ให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณโรงเรียน   โดยการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต TOT  จำนวน 2 วงจร  ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,14:36   อ่าน 103 ครั้ง