ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ร่วมกันทอดผ้าป่าและฉลองโรงอาหาร
ขอขอบพระคุณทุกท่านผู้มีจิตเมตตา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  และทุกท่านที่ร่วมกันจัดงาน
ใน วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑  
 
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย มอบรางวัล
ท่านประธานคณะกรรมการฯ มอบรางวัล
การแสดงของของนักเรียนงาน ฉลองผ้าป่า/อาคารโรงอาหาร
การแสดงของของนักเรียนงาน ฉลองผ้าป่า/อาคารโรงอาหาร
การแสดงของของนักเรียนงาน ฉลองผ้าป่า/อาคารโรงอาหาร
การแสดงของของนักเรียนงาน ฉลองผ้าป่า/อาคารโรงอาหาร
พิธี มอบทุนฯ นักเรียนชนะการแข่งขันศิลปหัตกรรมฯ ระดับภาคเหนือ(ระดับประเทศ)
ท่านวิรัตน์ วิริยะพงษ์ ร่วมทอดผ้าป่า
ท่าน ผอ.สพป.สท.1 ให้เกียรติเป็นประธาในพิธี
ท่าน ผอ.สพป.สท.1 ให้เกียรติเป็นประธาในพิธี
หลวงพ่อวัดกำแพงงาม "เจิมป้ายธนาคาร "
หลวงพ่อวัดกำแพงงาม "เจิมป้ายธนาคาร "
หลวงพ่อวัดกำแพงงาม "เจิมป้ายธนาคาร "
หลวงพ่อวัดกำแพงงาม "เจิมป้ายธนาคาร "
ผอ.นุสนธิ์ สวนใต้ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ท่าน ผอ.สพป.สท.1 ให้เกียรติเป็นประธาในพิธี
ท่าน ผอ.สพป.สท.1 ให้เกียรติเป็นประธาในพิธี
เสร็จงานเราช่วยกัน
เสร็จงานเราช่วยกัน
เสร็จงานเราช่วยกัน
ผู้ปกครองร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่า
ผู้ปกครองร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่า
ผอ.นุสนธิ์ สวนใต้ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 343 ครั้ง