ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Pre o-Net ป.6 Pre Nt ป.3
วันที่ 11  ธันวาคม 2561   โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  ดำเนินการสอบ 
Pre O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ Pre nt   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 257 ครั้ง