ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยรักและผูกพัน
ผอ.นุสนธิ์  สวนใต้   พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านสนามบินฯ ทุกท่าน  
ร่วม แสดงความยินดี และให้กำลังใจ    เนื่องในโอกาส
คุณครูสมรัฐ  บุญชัย  ย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนบ้านปากแคว     
และ คุณครูเพ็ญนภา  ปั่นอ้าย ย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
ด้วยรักและผูกพัน
ด้วยรักและผูกพัน
ด้วยรักและผูกพัน
ผู้รับที่...โรงเรียนบ้านปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
ส่งที่...โรงเรียนบ้านปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
ร่วมเดินทางไป โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
เดินทางไป โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
ลานเอื้อง บ่ายๆ
ลานเอื้อง บ่ายๆ
ลานเอื้อง บ่ายๆ
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ถึง บ้านพัก ที่ โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ถึง บ้านพัก ที่ โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ถึง บ้านพัก ที่ โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ชาบู อินดี้
ชาบู อินดี้
ชาบู อินดี้
ชาบู อินดี้
ชาบู อินดี้
ถึง บ้านพัก ที่ โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ถึง บ้านพัก ที่ โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
คุณครูเพ็ญนภา ปั่นอ้าย ที่ ลานเอื้อง
รับคุณครูเพ็ญนภา ปั่นอ้าย ที่ ลานเอื้อง
คุณครูเพ็ญนภา ปั่นอ้าย ที่ ลานเอื้อง
ส่งคุณครูเพ็ญนภา ปั่นอ้าย ที่ ลานเอื้อง
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ลานเอื้อง บ่ายๆ
ลานเอื้อง บ่ายๆ
ลานเอื้อง บ่ายๆ
ลานเอื้อง บ่ายๆ
ลานเอื้อง บ่ายๆ
ร่วมเดินทางไป โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
ร่วมเดินทางไป โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
ส่งคุณครูสมรัฐ ที่ ร.ร.บ้านปากแคว
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 237 ครั้ง