ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำนักงานศูนย์อำเภอฯ
สำนักงานศูนย์อำเภอฯ
อาคารสนามบินฯ (อาคาร สปช.105/29)
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
ถนนจรดวิถีถ่อง  หมู่ที่ 14  ตำบลบ้านกล้วย 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000