ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.6
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.6
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย  ของเรา   ครูโรงเรียนบ้านสนามบินฯ  สอนครบจบหลักสูตร ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชีวัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.88 KB