ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.4
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.4
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย  ของเรา   ครูโรงเรียนบ้านสนามบินฯ  สอนครบจบหลักสูตร ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชีวัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.35 KB