ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.3
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.3
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย  ของเรา   ครูโรงเรียนบ้านสนามบินฯ  สอนครบจบหลักสูตร ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชีวัด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.3 KB