ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางจัดการเรียนรู้
โครงสร้าง/ตารางการจัดการเรียนรู้
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (30 พ.ย.2561)
-  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   โรงเรียนบ้านสนามบินฯ  ต้องส่งครู บุคลากรวิทยาศาสตร์   และ บุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน   ไปทำการสอน  สถานศึกษาแห่งใหม่  และได้รับย้าย ข้าราชการครูมาทำการสอนเพิ่ม 1 คน   ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ดำเนินการต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องขอความกรุณา คุณครูทุกท่านช่วยแบ่งปัน ชั่วโมงการสอน  ทำการสอนแทนบุคลากรที่ย้าย ไป     
และขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาส นี้ 


ปรับปรุงครั้งที่ 2 (2 มกราคม 2562)
-  วันที่ 1 มกราคม 2562 นายประสิทธิ์  รักถึง  ได้รับอนุมัติให้ออกจากราชการ  ตามคำขอลาออกจากราชการเพื่อ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ดำเนินการต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องขอความกรุณา คุณครูทุกท่านช่วยแบ่งปัน ชั่วโมงการสอน  ทำการสอนแทนบุคลากรที่ลาออก   และขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาส นี้ 

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.73 KB
ตารางเรียนเริ่มใช่1 มกราคม62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.53 KB
สรุปชั่วโมงในแต่ละวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.99 KB